YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

  • Yönetim Danışmanlığı
  • Özel Konular
  • Mali Danışmanlık
  • Finansal Danışmalık

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Denetim konusu şirketimiz faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Çalıştığımız şirketlerle olan ilişkilerimizin ve kaliteli hizmet sunma anlayışımızın temelinde Denetim faaliyetlerimiz vardır ve olmaya devam edecektir. Denetim konusundaki üstünlüğümüz bizi yalnızca denetime yönelik bir hizmet anlayışıyla sınırlamayıp, aksine danışmanlık alanında da faaliyet göstermeye yöneltmiştir. Böylece işbirliği yaptığımız kuruluşlar, ortaklarımız ve çalışanlarımızın Genel Yönetim Danışmanlığı ve Ticari tecrübelerinden yararlanma fırsatını bulacaklarıdır. Kamu ve özel kuruluşlar adına sürdürdüğümüz denetim çalışmalarını Uluslararası kabul görmüş genel Muhasebe Standart ve İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Başlıca denetim hizmetlerimiz şunlardır:


YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

• Muhasebe sistemleri
• İç kontrol sistem tasarımı
• Bütçe ve bütçe kontrol sistemleri
• Maliyet kontrol sistemleri
• İç denetim sistem tasarımı
• Anlık hile denetimi hizmetleri
• Kurumsal risk yönetimi çalışmaları

ÖZEL KONULAR

• Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları
• Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları
• Şirket hukuku danışmanlığı
• Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye'de şube ve irtibat bürosu kuruluşları
• Yurtdışında ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları
• Yabancıların çalışma izinleri

MALİ DANIŞMANLIK

• Kurumsal vergi danışmanlığı
• Bireysel vergi danışmanlığı
• Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
• Serbest bölgeler
• Vergi anlaşmaları
• Uluslararası vergi
• Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi
• Şirketleri ilgilendiren mali konular
• Vergi uygulamalarına ilişkin seminerler

FİNANSAL DANIŞMANLIK

• İşletmenin İç Finansman Danışmalıkları
• İşletmenin Firma finans durumunun ve bunun paralelinde ise bilanço iyileştirilmesi
• İşletmeye Kısa Ve Uzun Vadeli Finansal Kaynakların Araştırılması ve en uygun şekilde uygulanması ve yapılandırılması
• İşletmenin mali denetiminin ve finansal denetiminin paralel olarak devam ettirilmesi.
• Finansal Uyumluluk ve yeterlilik çalışmalarının yapılması ve raporlnması.