VERGİ PLANLAMA

VERGİ PLANLAMA

  • Kurumsal Vergi Planlaması
  • Uluslararası Vergi Planlaması
  • Bireysel Vergi Planlaması

VERGİ PLANLAMA

İLKE YMM DENETİM, müşterilerinin vergi planlaması ihtiyaçlarını da bünyesindeki uzman kadrosuyla en yetkin bir biçimde sağlamaktadır. sunulan vergi planlaması hizmeti, müşterinin ihtiyacına göre "kurumsal, uluslar arası ya da "bireysel" olabilmektedir.

• Kurumsal Vergi Planlaması
Vergi planlaması bir kuruluşun nakit akışlarına ve hissedarlarına önemli avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Kurumsal vergi planlamanıza yardımcı olacak nitelikli bir vergi danışmanı kullanmanın pek çok yararı vardır. Vergi konularının yetersiz veya uygunsuz şekilde yönetimi olumsuz ciddi mali sonuçlara yol açabilir ve şirketinizin yatırım yapabilme ve büyüyebilme yeteneğini kısıtlayabilir. Öte yandan Yatırım ve Teşvik Mevzuatı vergisel ve başka diğer avantajlar taşımakta olup bu avantajlar bundan bilinçli yararlanan bir kuruluş için önemli katkılar sağlayabilir.
İLKE YMM DENETİM yalnızca bir sonraki adıma değil toplam şirket resmine odaklanan dengeli ve entegre bir yaklaşımı benimser. şirketimizdeki vergi uzmanlarımız, karmaşık vergi ortamlarında tasarruf yapmanız için tasarlanan doğru genel vergi konumunuzu belirlemede ve büyük şirket hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.
• Bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
• Şirket/Kobi Vergi Planlaması
• Şirketin vergi mevzuatına uyumu
• Çalışanlarla ilgili vergi hizmetleri
• Vergi araştırmaları

• Uluslararası Vergi Planlaması
Vergi açısından sınır-ötesi, uluslar arası işlemler benzersiz zorluklar içerir. Uluslar arası faaliyet gösteren şirketler, vergi kanunlarının giderek artan karmaşıklığına uyum sağlamak için yalnızca yerel mevzuat hakkında derin ve güncel bilgi sahibi olmanın yetmediğini, aynı zamanda farklı ülkelerin uzman vergi müşavirleriyle pürüzsüz işbirliğinin gerekliliğini de bilirler.
Bu kapsamnda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
• Ülke içi ve dışı yatırım planlaması
• Transfer fiyatlandırması
• Sınır ötesi nakit planlama.
• Temettülerin ülkeye geri dönüsü, finansman sağlama, döviz konuları
• Dolaylı vergiler
• Gümrük ve ticaret .
• İşgücü çözümleri - Yabancı mukimlere yönelik tavsiyeler.

• Bireysel Vergi Planlaması
Ciddi refah seviyelerine ulaşmısı olan birey ve ailelerin karmaşık finansal sorunları vardır ve bunların çözümü genellikle uzman tavsiyesi ve planlaması gerektirir. Etkili vergi planlamasının bu süreçte oynadığı rol çok önemlidir. RSM'e üye firmaların girişimcilerden şirket yöneticilerine, ünlülerden büyük gayrimenkul sahiplerine değin yüksek servete sahip birçok kişiyle çalışma deneyimi olan uzmanları vardır. Yüksek geliri olan herkes vergi ve Şahsi finans işlerinin profesyonel olarak ele alınmasını ister. Sahsi vergilerin etkin Şekilde yönetimi ve en son vergi kurallarının yakından takibi gelir sahibi tarafından zorluk teşkil edebilir.
• Bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
• Gelir Vergisi planlama ve kişisel vergi beyannameleri
• Başka bir ülkede mülk alım veya satımıyla ilgili konular
• Başış yapma, hayırseverlik veya özel kurumlar
• Diğer hizmetler