VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ

VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ

  • Vergi Usul Kanunu (V.U.K) Kapsamında Tüm Vergi Denetimi Planlama ve İnceleme Hizmetleri Verilmektedir

VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ

İLKE YMM Olarak Uzman Vergi Danışmanlık denetim ekibimizin faaliyetlerini,
• Bireysel ve kurumsal genel mali müşavirliği
• Şirket birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve satın almalarına ilişkin vergi danışmanlığı, vergi risk incelemeleri
• Vergi incelemesi danışmanlığı
• Vergi uzlaşmaları danışmanlığı
• Vergi davaları danışmanlığı (dilekçe hazırlama ve dava süresince)
• Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı, kurulması, denetimi ve uygulanması
• Şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş muhasebe denetimi
• Yolsuzluk denetimi
• Vergi yükünü azaltan yasal teşvik, istisna ve muafiyetler hakkında danışmanlık
• Mali karlılık analizleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
• Muhasebe departmanı çalışanlarının eğitimi ve mesleki yetkinliklerinin test edilmesi
• Yabancı Sermaye, Teşvik, Yatırım, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık
• Teşvik mevzuatı ve teşvik başvuruları hakkında danışmanlık
• Mali mevzuattaki değişikliklerin ve özellik arz eden konulardaki mali yorum ve işlemlerin sirkülerler vasıtasıyla duyurulması