EĞİTİM HİZMETLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ

  • Her Türlü Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

EĞİTİM HİZMETLERİ

İLKE Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık olarak veya çeşitli mesleki sektör örgütleri ya da profesyonel kurumlarca organize edilen çok farklı konularda düzenlenen seminer programlarıyla pratik ve teoriyi bir araya getiren eğitim hizmetleri sunmaktayız. Kurum ve kuruluşlar özel olarak dizayn edilebilen ve çeşitli konuları içeren eğitim programlarımızın yanında başlıca seminerlerimize aşağıda yer verilmiştir.
• Dönem kapanırken kurumlar vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
• Dönem kapanırken gelir vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
• Kurumlar ve gelir vergisinde indirim, istisna, muafiyet ve giderler
• Araştırma geliştirme, tasarım ve inovasyon maliyesi uygulamaları
• Güncel yargı kararları, mali idare görüşleri ve uluslararası vergilendirme antlaşmaları ışığında yurtdışı ödemelerin vergilendirilmesi
• Elektronik ticarette mali uygulamalar
• Uygulamalı temel muhasebe semineri
• Uygulamalı ileri düzey muhasebe semineri
• Yeni vergi denetim sistemi, vergi incelemesine yakalanmamak için ipuçları ve incelemede mükelleflerin hakları
• Hukukçular için mali tablo okuma teknikleri
• Finansçı olmayanlar için mali tablo okuma teknikleri
• Güncel mali idare görüşleri ve yargı kararları ışığında kağıtlarda damga vergisi riski ve bu riskin yönetilmesi teknikleri
• Türkiye’de kamu ihaleleri ve uygulamaya yön veren mevzuat
• Kamu ihalelerine hazırlık sürecinde en çok karşılaşılan hatalı uygulamalar, ihale sürecine yönelik özellikli hususlar
• Kamu ihalelerinde uyuşmazlıkların idari ve adli çözüm yolları
Serbest muhasebeci mali müşavirlik, sermaye piyasası lisanslama ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına yönelik olarak verilen eğitimlere ise aşağıda yer verilmiştir.
• Temel ve ileri düzey vergi hukuku
• Harcama ve servet üzerinden alınan vergiler
• Gelir üzerinden alınan vergiler
• Revizyon
• Vergi tekniği
• Denetim ve meslek hukuku
• Finansal yönetim
• Yönetim muhasebesi
• Tek düzen muhasebe sistemi ve uygulamaları
• Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı
• Devlet yardım ve teşvikleri