BLOG

Geri

0 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Numara          : 2018 / 159

Tarih               : 10 Kasım 2018

 

323 Sayılı ” Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”  Cumhurbaşkanı Kararı ve 2018/4 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Karar ve tebliği ile; yatırım teşvik sisteminde yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 

  • Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi işleminin, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile de yapılmasına imkan verilmiştir. Ayrıca tamamlanma vizesinden sonra teşvikli makine ve teçhizatın satışının serbest olduğu belirtilmiştir.

 

  • Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesinin ön şartı olarak kabul edilen; sabit yatırım tutarının en az %10 u oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması zorunluluğu, 05.10.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’a eklenen Geçici 12. madde ile; öngörülen sürede tamamlanamayacak olan yatırımlara ilişkin11.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi, herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orjinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacaktır.

  

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.