BLOG

Geri

0 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Envanter Takip Listesi Hakkında Duyuru Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Numara          : 2019 / 010012

Tarih               : 23 Şubat 2019

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (www.defterbeyan.gov.tr) 21.02.2019 tarihinde Envanter Takip Listesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

 

Envanter Listesi, mali yılbaşında, ara dönemlerde ve mali yıl sonunda eldeki envanter kırılımını ve toplam tutarını, sistem üzerinden kullanıcının beyan edilebileceği dönemsel listelerin tamamıdır.

 

Bu liste ile;

 

  • Sistemde herhangi bir otomatik belge oluşmaz,
  • Hesap özetine ve beyanname ekranlarına herhangi bir tutar akışı olmaz,

 

Envanter Listesinin kullanımı, envanterini “Stok Defteri” açarak Sistem üzerinden takip etmeyen ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan (işletme veya çiftçi işletme defteri) mükellefler için zorunludur.

 

Muhasebe Bilgileri > Envanter Listele erişiminden kayıtların yapılabileceği listelere ulaşılır. Bu listeler “Dönem” bazında belirlenmiş listeler olup aşağıdaki gibidir;

 

  • Dönem Başı,
  • Birinci Geçici Vergi Dönemi,
  • İkinci Geçici Vergi Dönemi,
  • Üçüncü Geçici Vergi Dönemi,
  • Dönem Sonu

 

Envanter Listesi işlemleri, Sistemde “Muhasebe Bilgileri” modülü kapsamında yürütülür.

 

Stok Defteri ile Envanter Listesi ikisi aynı anda kullanılmaz.

 

Envanter Listesini kullanabilmek için “Stok Defteri”nin kapalı olması gerekmektedir. “Envanter Listele” erişimi menüde görünmüyor ise Mükellefin Stok Defteri açıktır.

 

Defter Beyan Sistemi Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzunun içeriği;

 

Envanter Listesi

 

Dönemsel Envanter Listesinin Oluşturulması

 

Envanter Kaleminin Kaydedilmesi

 

Envanter Kaleminin Aranması

 

Envanter Kaleminin Değiştirilmesi

 

Envanter Kaleminin Silinmesi

 

Başlıklarından oluşmaktadır.

 

Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz” bölümünden erişebilirsiniz.

 

İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.