BLOG

Geri

0 KDV İndirim ve İade Uygulamasına İlişkin 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Numara          : 2019-0100

Tarih               : 16 Şubat 2019

 

23 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde; 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanunu’nda yapılan düzenlemelere ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler açıklanmıştır.

 

Yıl bittikten sonra gelen faturaya ilişkin KDV’nin, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden yıl sonuna kadar kayıtlara alınması ile indirim konusu yapılabilmesi konusu açıklanmıştır.

 

Buna göre, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabilecektir.

 

Tebliğde ayrıca, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iadelerde; mükelleflerin iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin beyannamelerin (düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu açıklanmıştır.

KDV İadesi YMM Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, raporun işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İadelerde; mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu açıklanmıştır.

KDV İadesi YMM Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, raporun istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iadelerde; mükelleflerin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu açıklanmıştır.

 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

KDV iadesi için YMM Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, ilgili süre içinde raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talepleri derhal incelemeye sevk edilecektir.

Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.