BLOG

Geri

0 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

 

Numara          : 2019-01-003

Tarih               : 5 Ocak 2019

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (www.defterbeyan.gov.tr) 02.01.2019 tarihinde Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

Defter-Beyan Sistemine 2019 yılı için ilk kez giriş yapıldığında mükelleflerin sicil kayıtlarında yer alan bilgileri ile başvurularında ya da Sistemdeki mevcut bilgiler kontrol edilmekte ve eğer bir eksiklik ya da hata var ise bu konuda bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda, sicil kayıtlarındaki gelir unsuru bilgisi (ticari kazanç, serbest meslek kazancı, basit usul ticari kazanç gibi) mevcut faaliyeti ile uyumlu olmayan (örneğin serbest meslek faaliyetinde bulunmasına rağmen sicil kayıtlarındaki gelir unsuru ticari kazanç olan), gelir unsurunun işe başlama tarihi eksik veya hatalı olan ya da sicil kayıtlarında gelir unsuru bilgisi olmayan mükelleflerle Sisteme giriş yaptıklarında uyarı mesajları paylaşılmaktadır.

 

Söz konusu uyarı mesajları ile karşılaşan mükelleflerin vergi dairesi sicil servisinden bahse konu eksiklikleri ya da hataları düzelttirmeleri gerekmektedir. Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Genel Amaçlı Dilekçe” menüsü aracılığıyla yapılabileceği gibi vergi dairesine gidilerek de yapılabilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar giriş yapılarak Sistem kullanılabilir.

 

İlgili duyurulara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.