BLOG

Geri

0 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ VE Bölge İşlem Formları Hakkında

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

 

SERBEST BÖLGE İŞLEMERİ VE Bölge İşlem Formları Hakkında

 

 

I.       SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ

1. GİRİŞ İŞLEMİ İÇİN SBİF (Serbest Bölge İşlem Formu) TEMİN EDİLMESİ

 

 

 1. Serbest Bölgeye giriş yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden;
  • İhracat beyannamesine konu olan eşya için 0961 Kodlu SBİF,
  • 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için (ihracat beyannamesi verilmesine gerek olmayan eşya için) 0992 kodlu SBİF,

Mükellef tarafından temin edilecektir.

 

 

 1. İşlem yapılacak olan serbest bölgenin fiziki altyapısı eşyanın muayene işlemlerinin dışarıda yapılmasına imkân sağlıyorsa; TPS üzerinden alınan 0961 kodlu SBİF’e ait ID/Satır no ihracat beyannamelerinin 44 nolu hanesinde refere edilerek, serbest bölgeye giriş yapacak eşya için ihracat beyannamesi tescil

 

 1. Serbest Bölgenin fiziki altyapısı muayene işlemlerinin dışarıda yapılmasına uygun değil ise; ihracat beyannamesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız web sitesi e-işlemler bölümünde yer alan serbest bölge "ön beyan" programında beyan edilecektir. Bu durumda eşya serbest bölgeye alındıktan sonra beyanname tescil edilecektir. Tescil/Onay ve muayene işlemleri tamamlanan ihracat beyannamesinin numarası "gözetim" ile görevli memur tarafından BİLGEV2 üzerinde refere edilerek onaylanacaktır.

 

 

 1. 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için TPS üzerinden temin edilen 0992 kodlu SBİF için beyanname tescil edilmeyecek olup, söz konusu 0992 numaralı SBİF’in

 düşüm işlemleri Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı üzerinden yapılacaktır.

 

2. ÖN BEYAN İŞLEMLERİ

 

 

Serbest Bölgeye giriş işlemlerinde Bakanlığımızın resmi web sitesi “e-işlemler” menüsü altında yer alan “Serbest Bölge Ön beyan” programı kullanılacak olup, kullanıcı adı ve şifre gümrük idarelerinden temin edilecektir. Programa https://uygulama.gtb.gov.tr/serbestbolgeonbeyan adresinden de ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

 

Serbest Bölge Ön Beyan Programına giriş yapıldıktan sonra “form oluştur” butonu seçilerek ön beyan işlemine başlanır.

2.1.Ön Beyan Genel Bilgiler Ekranı

 

 

Yeni form oluştur seçeneği ile açılan ekranda öncelikle giriş/çıkış işlemine ilişkin olarak genel bilgilerin yer aldığı ekran aşağıda yer alan hususlar göz önüne alınarak doldurulacaktır.

 

 

 • Ön beyan genel bilgiler kısmında giriş/çıkış işlem yönü, aracın ticari olup olmadığı, giriş nedeni ve yük durumu bilgileri

 

 • Giriş yönünde işlem yapacak olan araçlar hem ticari olarak hem de yük durumu boş olarak seçilirse, çıkış işlemi esnasında sistem, aracın yük durumunu ve çıkış beyanında SBİF kaydının olup olmadığını kontrol

 

 • Serbest Bölgeye giriş yapacak araç için sistemde belirlenen giriş nedenlerinden biri seçilecektir.

 

 • Muhtelif gümrük idarelerinden eşya alınarak devam edecek olan transit işlemlerinde (parsiyel taşımalarda) program üzerinde serbest bölgeye giriş nedeni olarak "Kısmi Yükleme" seçilecektir.

 

 • Transit işlemlerinde bir araç içerisinde birden fazla transit beyannamesi bulunuyorsa ve yalnızca bir transit beyannamesi kapsamı eşya serbest bölgeye boşaltılacak ise giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçeneği seçilecektir.

 

 

 • Giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçilen ön beyanlarda aracın içerisinde bulunan tüm transit beyannameleri bilgi amaçlı olarak ön beyanda

 

 • Ön beyanda, giriş işlemi yapılmak istenilen Serbest Bölgenin Bağlı olduğu Gümrük idaresi aratılarak sistem üzerinden seçilecektir.

 

 • Aracın plakası ve varsa dorse/şase numaraları ön beyanda

 

 

Genel bilgi ekranında yer alan tüm alanlardaki bilgiler doldurulduktan sonra kaydet butonuna basılarak söz konusu bilgiler sisteme kaydedilir.

 

2.2. SBİF Bilgileri

 

 

Araç bilgileri kaydedildikten sonra SBİF ekle butonuna basılır, açılan pencerede SBİF e-belge ID/satır no yazılarak bilgiler TPS sistemi üzerinden çağrılır. (miktar, miktar birimi, SBİF tarihi, firma unvanı ve firma vergi no otomatik olarak gelecektir)

 

 • BİF e-belge ID/satır no haricinde herhangi bir numara ile sistem üzerinde hiçbir şekilde SBİF beyanı yapılamayacaktır.

 

 • Ön beyan programı/SBİF bilgileri ekranı üzerindeki brüt ve net ağırlık, kap adedi ve kap adedi birimi alanları mükellef tarafından manuel olarak doldurulacaktır.

2.3. BEYAN Bilgileri

 

 

Serbest bölgeye giriş işlemi için temin edilen SBİF bilgileri kaydedildikten sonra “Beyan Ekle” butonu tıklanarak giriş işlemine konu beyan bilgilerinin girişi yapılacaktır.

 

 • Beyan bilgilerinde beyan türü olarak “5000 USD altı işlem” seçilmiş ise, TPS üzerinden düşümlerin sağlıklı yapılabilmesini teminen, miktar birimi ve miktar bilgileri zorunlu alanlar olarak tanımlanmış olup, 0992 kodlu e-belgeden düşüm yapılacak miktarın söz konusu alana yazılması

 

 • Ön beyanda giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçilmiş ise aracın içerisinde yer alan tüm transit beyanlarının numaraları sisteme yazılacaktır. Sisteme eklenen beyannamelerden hangisinin kapanacağının belirlenmesi amacıyla “beyan kapanacak mı” sorusu sistemde oluşturulmuş olup, söz konusu alan zorunlu tutulmuştur.

 

 • Beyan türü olarak “TR, EX ya da TIR” seçilmiş ise, kap adedi, kap adedi birimi ve brüt, net ağırlık alanlarına veri girişi zorunlu hale getirilmiştir.

 

 • Beyan türü olarak “TR, EX ya da TIR” seçilmiş ise “beyan açma türü parçalı mı?” sorusu zorunlu hale getirilmiştir.

 

2.4. Konteyner Bilgileri

 

 

Serbest bölgeye giriş/çıkış yapacak eşya konteyner içerisinde yer alıyorsa, “konteyner ekle” seçeneği ile konteyner numarası sistemde beyan edilecektir.

Tüm işlemlerin tamamlanmasını müteakip bilgiler sisteme aktarılacaktır. Ön beyanda herhangi bir düzeltme işlemine ihtiyaç hâsıl olması durumunda ise güncelleme yapılmak suretiyle bilgiler değiştirilerek ön beyan için onay verilecektir.

Onay işleminin ardından giriş işlemine bir tescil numarası verilerek bilgiler sisteme aktarılacaktır. Serbest bölgeye giriş aşamasında kapıda “plaka numarası” ya da ön beyan için alınan “tescil numarası” görevli memura beyan edilecektir.

 

 

II.      ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

 

 • Serbest Bölgeden çıkış yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS üzerinden 0961 Kodlu SBİF temin

 

 • TPS üzerinden alınan 0961 Kodlu SBİF’e ait ID numarası 44 nolu hanede refere edilerek serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için ithalat beyannamesi tescil/onay işlemi yapılacaktır.

 

 • Yükümlü tarafından Bakanlığımızın web sitesi üzerinde yer alan serbest bölge giriş çıkış ön beyan programı üzerinden çıkış işlemi için ön beyan

 

 • Teslim alınmış statüdeki ithalat beyannamesinin muayene işlemleri serbest bölge içerisinde belirlenen gümrüklü sahada yapılacaktır.
 • İthalat beyannamesine ilişkin muhasebe işlemleri tamamlanacak ve serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde gerekirse güncelleme yapılarak gözetim memuru onayı verilecektir.

 

 

 • Gözetim onayı verilmesinin ardından serbest bölgeden çıkış işlemi program üzerinde muhafaza onayı ile tamamlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYGILARIMIZLA