BLOG

Geri

0 KDV, ÖTV ve Tapu Harcında İndirim Getiren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında İndirim Getiren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Numara          : 2018 / 156

Tarih               : 1 Kasım 2018

 

287 sayılı “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar” Cumhurbaşkanlığı Kararı 31.10.2018 tarihli ve 30581 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Karara göre;

 

  • Konut ve iş yeri teslimlerinde 31.10.2018’ e kadar uygulanan; alıcıdan % 2, satıcıdan % 2 olmak üzere toplam % 4 oranındaki tapu harçlarının % 4’den % 3’e (Alıcıdan % 1,5 – Satıcıdan % 1,5 olmak üzere ) indirilmesi uygulamasına 31.12.2018 tarihine kadar devam edilecektir,

 

(Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında tapu harcı uygulanmaya devam edilecektir.)

 

 

  • KDV bakımından iş yeri ve % 18 orana tabi konut satışlarında 10.2018’e kadar uygulanan %8 indirimli oran uygulamasına, 31.12.2018 tarihine kadar devam edilecektir,

 

(Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek; iş yeri, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.)

 

  • Mobilya ve benzeri bazı malların tesliminde KDV oranı % 18’den 31.12.2018 tarihine kadar % 8’e indirilmiştir,

 

(Bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir.)

 

 

  • Türk Gümrük tarife cetvelinin; 20 -  87.02  - 87.04  ve 87.05 numaralarında yer alan Ticari araç teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere KDV oranı % 18’den % 1’e indirilmiştir,

 

(Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar için. Ayrıca bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir.)

 

 

  • 1600 cc altı binek araç teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere ÖTV’de 15 puanlık indirime gidilmiştir.

 

(G.İ.T.P  NO  87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenlerden;

 

-      Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı  % 45’ten % 30’a

-      Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı  % 50’den % 35’e indirilmiştir.)

 

  • Klima, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, süpürge, ısıtıcı ve elektrikli küçük ev aletleri gibi bazı beyaz eşyada % 6,7 olan ÖTV oranı12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere % 0’a indirilmiştir.

 

Karar yayım tarihi olan 31.10.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.