BLOG

Geri

0 2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Alt Sınırına İlişkin 22 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Alt Sınırına İlişkin 22 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.

Numara          : 2019-01-001

Tarih               : 5 Ocak 2019

 

22 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğe göre; 2019 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde iade alt sınırı 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, 2019 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV tutarının 14.100 TL’si iade edilmeyecek, bu tutarın üzerinden kalan kısmı iade edilecektir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Tebliğ hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.