BLOG

Geri

0 BAĞIMSIZ DENETİM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ,,,

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Bağımsız Denetim Kriterlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

Numara          : 2018 / 70

Tarih               : 29 Mayıs 2018

 

  1. 03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi şirketlerin hangileri olacağı ilk kez 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmişti.

 

Daha sonra bu Kararda yer alan kriterler, daha çok mükellefi kapsayacak şekilde sırasıyla aşağıdaki Kararlar ile değiştirilmişti.

 

14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5973 sayılı Karar ,

 

01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Karar ,

 

19.03.2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı Karar,

 

Son olarak 2018/11597 sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan hadler yeniden belirlenmiştir.

 

Karar ile, Kararın ekli I sayılı Listesinde sıralanan ve herhangi bir ölçüte tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi bulunan sermaye piyasaları, bankacılık, sigortacılık, medya vb. özel bazı sektörlerdeki şirketler ile yine daha düşük eşiklere sahip bazı özellikli şirketler yanı sıra bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin genel hadler şu şekilde belirlenmiştir:

 

Bu 3 kriterden herhangi ikisini 2017 ve 2016 yıllarında üst üste aşan şirketler 2018 yılı için bağımsız denetime tabi olacaklardır.

 

  • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası (Daha önce 40 milyon TL ve üstü şeklindeydi)

 

  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası (Daha önce 80 milyon TL ve üstü şeklindeydi)

 

  • Çalışan sayısı 175 kişi (Daha önce 200 ve üstü şeklindeydi)

 

Karar 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayım tarihi olan 26.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.