BLOG

Geri

0 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir

Oyunuz:
0.00 of 0 Oy

Kamu Gözetimi Kurumu

Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir.

Numara          : 2018 / 141

Tarih               : 22 Eylül 2018

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından TMS’lerin uygulanma kapsamının belirlenmesine ilişkin 13.09.2018 tarihli ve (03/161) sayılı Karar yayımlanmıştır.

 

Karara göre;

  1. Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS’lerin uygulanmasına,

 

  1. Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’nin uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceğine,

 

  1. Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceğine

 

karar verilmiştir.

Bu çerçevede, yapılan son değişikliklerle birlikte ülkemizde geçerli olan finansal raporlama çerçeveleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

Söz konusu kurul kararına ulaşmak için tıklayınız.

  

Saygılarımızla.